Přeskoková vzdálenost „s“ a její výpočet

Co je to přeskoková vzdálenost a k čemu se užívá ve fotovoltaice? Je to zjednodušeně řečeno ta vzdálenost, kterou jen nutné dodržet mezi hromosvodem a fotovoltaikou. Nejenom panely, ale i kabely a konstrukcí.

Velmi zjednodušeně se dá vypočíst podle následující normy ČSN EN 62305-3,  ve které najdeme hlavní vzoreček:

přeskoková vzdálenost s = ki x kc x délka svodu/km

s – přeskoková vzdálenost v metrech

ki – koeficient podle třídy ochrany objektu
Třída ochrany objektu:
I (banky, nemocnice, automobilky, vodárny, elektrárny): ki = 0,08
II (školy, supermarkety, katedrály): ki = 0,06
III (rodinné domy, zemědělské stavby): ki = 0,04
IV (stavby bez výskytu osob): ki = 0,04

kc – koeficient počtu svodů – koeficient podle třídy ochrany objektu
1 svod: kc=1
2 svody: kc =0,66
3 a více svodů: kc = 0,44

km – koeficient izolace mezi hromosvodem a FV komponentou
vzduch: km=1
beton, cihly: km=0,5
izolační tyče: km=0,7

délka svodu – délka od bodu výpočtu až k zemi, jde se po svodu (po drátu)
u hřebene sedlové střechy RD bude tedy jiná než na rohu střechy u okapu

Příklad:
RD, 2 svody, vzduchová izolace, délka svodu 8 metrů

s = 0,04 x 0,66 x 8/1 = 21 cm

Pokud to bude ale třeba u hřebene střechy uprostřed, kde je vzdálenost 16 metrů,
pak dostáváme vzdálenost již dvojnásobnou, tj. 42 cm.

Přesunout se na začátek