Jak určit azimut FVE – tedy natočení elektrárny vůči jihu?

Samozřejmě je více možností. My si ukážeme jednu z těch jednodušších, dostupnou pro každého. Jednodušší ale neznamená nějak ošizená. Řekli bychom spíše, že ji zvládne každý a výsledek bude ve 100% kvalitě. Použijeme oblíbené mapy.cz. Na rozdíl od map od Google totiž umí určit azimut opravdu elegantně a snadno. Použijeme následující postup, budeme to ukazovat i na obrázcích:

1) Vybereme si objekt, na kterém chceme FVE realizovat. Pro ilustraci si zvolíme něco neutrálního, např. Městské muzeum v Bystřici nad Pernštejnem – tady na odkazu – otevře se na nové záložce.Muzeum v Bystřici2) Fotoelektrickou elektrárnu si naplánujeme jihozápadním směrem, viz. primitivní nákres na dalším obrázku.FVE v BYstřici nad Pernštejnem3) Nyní nás zajímá azimut – tedy úhel směrem k jihu, který můžeme například zadat do vzorce na stránce Základní výpočet natočení panelu a jejich sklonu.

4) Dole na stránce s mapou vidíme záložku „Nástroje“. Po rozkliknutí vidíme menu

Menu nástroje

5) Rozklikneme Měření vzdáleností a plochy. To je stránka, na které si určíme azimut naší fotovoltaické elektrárny. Tedy je to tato stránka. A teď je důležité postupovat správně. Vpravo nahoře se Vám objeví Ruční měření.

Ruční měření

6) Nyní kliknete na mapě do místa, kde se nachází nejvyšší bod panelů. Je důležité kliknout zkrátka do nejvyššího bodu umístění panelů (resp. jednoho panelu). Pak vedete rovnoběžku s hranou střechy, čímž učíte sklon panelu směrem k jihu. Klidně to přetáhněte dále do prostoru, ať si to „shlédnete“ přesněji. Bude to vypadat tedy nějak takhle:

Naměřený azimut FVE

No a tím jsme vlastně skončili a zjistili jsme azimut 227°. To je ovšem azimut směrem k severu. pro naše výpočty ve fotovoltaice ale používáme orientaci k jihu. Proto od této hodnoty odečteme 180°, a tím dostaneme azimut orientovaný na jih. 227°- 180°je 47°. Nyní jsou panely orientovány směrem na jihozápad, takže číslo je kladné. Pokud by to bylo na jihovýchod, pak bude azimut pro výpočty záporný. Toto určení azimutu je velmi přesné, s hodnotou 47° pak můžeme pracovat v dalším díle našeho seriálu, kde se pokusíme určit sklon panelů na střeše nebo nosníku. Sklon, čili orientaci vůči „vodorovině“ Země.

Přesunout se na začátek