Jak určit sklon střechy na objektu (místu) pro FVE?

V předchozím článku jsme si řekli něco o natočení fotovoltaické elektrárny vůči jihu. Pomocí mapy nebo plánu k objektu je to snadné a poměrně velmi přesné. Další nezbytnou věcí je určit sklon FVE – tedy většinou určit sklon střechy.

Máme několik možností, kam budeme FVE instalovat:

1) Na plochou střechu – sklon 0° se nedoporučuje, jak jsme si řekli minimum kvůli samočištění a sněhu bude těch 15°, raději však až těch 20°. Takže šikmé podpory pod fotovoltaické panely s vlastním sklonem 20°, a orientací dle výpočtu na stránce v úvodu našeho seriálu o počítání FVE.

2) Na jinou plochu s náklonem 0°, kde je více místa než na střeše, panely mohou být dále od sebe (aby si nestínily) a můžeme tedy zvolit ideálnější stupeň sklonu, např. 35°. Jde například o kousek zahrady nebo pastviny.

3) Na šikmou střechu – toto bude pro instalaci FVE asi to nejčastější místo, toto si rozebereme dopodrobna.

a) Sklon střechy můžeme určit ze stavařských plánů k objektu. Jen pro připomenutí – sklonem panelů ve fotovoltaice se rozumí úhel panelu vůči vodorovině Země. Na ploché střeše je 0° a na fasádě domu (ano, i tam se panely dají dát) je to 90°. Sklon je tedy vždy číslo mezi 0°a 90°. Azimut vůči jihu je zase natočení – to nabývá hodnot 90° pro západní orientaci, 0°pro jižní orientaci a -90° pro východní orientaci. Prosím neplést.

b) Můžeme změřit dva rozměry a úhel dopočítat. Viz obrázek a vzorec níže. Zadáte hodnoty A a B a vyjde Vám úhel alfa. Ten zaokrouhlíte na celé číslo a můžete s ním dále počítat tady. K objektu ale musíte mít přístup, sehnat si žebřík…

Sklon střechy

c) Využít mobilní aplikace typu Úhloměr – viz třeba pro Android Úhloměry. Fungují velmi jednoduše a poměrně přesně.

d) Koneckonců lze objekt vyfotit, a stránku pak odměřit obyčejným úhloměrem na monitoru PC nebo si ji vytisknout.

Pokud máte na straně, kde budou panely třeba půdu nebo sádrokarton, nemusíte lézt nutně na střechu, změřte sklon sádrokartonu nebo krokví třeba aplikací uvedenou v bodě c)

 

Přesunout se na začátek